Saturday, September 22, 2012

PROMO: Program Mega i-CEPS kembali lagi


Konvensyen Keusahawanan Islam (iceps) merupakan program tahunan yang wajib dianjurkan oleh mahasiswa-mahasiswi tahun akhir Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM).

Konvensyen ini merupakan projek mega pelajar tahun akhir FEM dalam menguji keupayaan mereka menguruskan majlis yang besar seperti ini yang melibatkan pelbagai pihak, termasuk agensi kerajaan dan swasta, ahli korporat dan sebagainya.

Elemen utama yang diterapkan di dalam konvensyen ini adalah elemen keusahawanan yang merupakan elemen terpenting bagi seseorang yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Dalam konteks yang lebih moden dan terkini, elemen keusahawanan merupakan suatu aset penting dalam pembangunan ekonomi negara.

Objektif utama penganjuran Konvensyen Keusahawanan Islam kali ke 8 (ICEPS8) 2012 adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman yang jelas kepada peserta berkaitan keusahawanan dan konsep perlaksanaannya.

Di samping itu, ia menyediakan ruang dan peluang kepada para peserta bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang keusahawanan agar ia mampu untuk dijadikan sebagai medium untuk membangunkan umat Islam di negara ini.

Ia juga turut menggalakkan peserta khususnya mahasiswa/i melibatkan diri secara aktif dalam program keusahawanan demi meningkatkan ekonomi negara sekaligus membuka ruang baru membina jaringan perniagaan. Program ini memberi peluang kepada mahasiswa/i untuk melibatkan diri secara langsung dalam bidang keusahawanan.

Oleh yang demikian, melalui kesinambungan dari ICEPS yang lepas, Konvensyen Keusahawanan Islam Kali ke 8 (ICEPS8) 2012 akan diadakan pada 27 hingga 30 September 2012 bertempat di Perkarangan Fakulti Ekonomi dan Muamalat yang bertempat di kampus utama Nilai, bertemakan "Mahasiswa Pemangkin Keusahawanan Islam".Diharapkan ICEPS-8 2012 kali ini dapat menjadi satu landasan bagi mewujudkan serta melahirkan usahawanan yang berlandaskan syariah Islam di Malaysia khususnya dan di peringkat global amnya.

Antara program-program menarik sempena i-CEPS 8:


Kiriman oleh : Unit Promosi i-CEPS

No comments:

Post a Comment