Sunday, November 23, 2014

Esei: GAGASAN DAN WAWASAN PROFESSOR AHMAD IBRAHIM PASCA ERA NATRAH

GAGASAN DAN WAWASAN PROFESSOR AHMAD IBRAHIM PASCA ERA NATRAH
Oleh: Amir Hafyan (Buku Jalanan Nilai)

MUQODDIMAH

Ternyata keputusan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Singapura pada 2 Disember 1950, Hakim Brown merupakan suatu tamparan pahit yang perlu diterima oleh semua watan pada masa itu. Segala usaha[1] yang sebelum ini dilakukan demi untuk menyelamatkan ‘Aqidah seorang anak gadis yang bernama Natrah nampaknya tidak membuahkan hasil sementelah mereka sudah menjangka lebih awal bahawa mungkin ada ‘tangan luar’ yang akan turut campur tangan kerana merasakan betapa mahal harga yang perlu dibayar jika maruah mereka tercalar untuk kali ini.[2] Namun mungkin individu yang lebih merasakan pahitnya dan hanya mampu pasrah terhadap ketentuan keputusan Mahkamah itu tentunya Professor Ahmad Ibrahim (1916-1999)[3] yang juga merupakan peguam yang mewakili Natrah pada ketika itu dalam usaha untuk menyelamatkan beliau di muka pengadilan yang dikuasai oleh penjajah British pada ketika itu.

Namun yang demikian bukanlah penamat untuk segalanya bagi beliau. Merasakan masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kedudukan undang-undang Islam di Malaysia, terlalu banyak idea dan gagasan yang telah diusulkan oleh Profesor Ahmad Ibrahim demi memastikan martabat undang-undang ini sebagai law of the land seperti yang telah diputuskan dalam kes Ramah v Laton[4] seperti yang diiktiraf setaraf dengan undang-undang Sivil di negara ini.

Diingatkan juga, tulisan ini sekadarlah ‘pinggiran’ jika hendak dibandingkan dengan nama-nama besar yang pernah menulis tentang idea dan gagasan Islamisasi Undang-Undang yang diusulkan Profesor Ahmad Ibrahim seperti contoh Profesor Diraja Ungku Aziz, Tan Sri Profesor Dr. Mohd Kamal Hasan, Dato’ Seri Hj. (Dr) Harussani Hj. Zakaria, Allahyarham Tan Sri Harun Hashim[5] , Profesor Dr Abdul Aziz Bari[6] sehinggalah seorang pakar dalam undang-undang adat di rantau ini, M.B. Hooker juga telah menulis artikel yang sama dengan bertajuk, ‘ Islamic and Malaysian Law: The Contribution of Professor Ahmad Ibrahim’ yang dimuatkan di dalam buku The Malaysian Legal Essays (1986).[7]

 
GAGASAN ISLAMISASI UNDANG-UNDANG

Walaupun Profesor Ahmad Ibrahim mempunyai latar belakang pendidikan dari Barat[8], namun atas keyakinan beliau terhadap konsep Undang-Undang Islam ini, beliau telah pernah membuat satu kenyataan penting dalam satu syarahan umum di School of Oriental and African Studies, Universiti London, dengan katanya, “I have not surprise, may not now, may be in the next decade, you all will agree with our Islamic Family Law”.[9]

Kenyataan beliau ini walaupun belum sepenuhnya Undang-Undang Islam dilaksanakan pada masa itu, tetap memberikan suatu sinar harapan dan keyakinan bahawa sudah tiba masanya gagasan Islamisasi Undang-Undang yang digagaskan beliau ini patut diteruskan oleh generasi sekarang, agar selari dengan harapan beliau untuk menaik-tarafkan kedudukan Undang-Undang Islam seterusnya melihat Undang-Undang Islam sendiri dapat dilaksanakan di negara ini.

Mengenai perkara ini, Profesor Ahmad Ibrahim dalam bukunya, Melalui Simpang Dua Jalan[10] sebagai ulasan kepada tulisan oleh Muhammad Asad[11], telah bersependapat dengan beliau bahawa budaya dari Barat telah menyebabkan ada daripada golongan-golongan khususnya belia yang berpendidikan Barat terikut- ikut dan seterusnya membuat suatu pemahaman mengenai Islam itu seakan sama sahaja dengan pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh manusia, seperti pemikiran yang yang dihasilkan oleh orang-orang Barat. Melalui buku ini, Profesor Ahmad Ibrahim ‘menasihati’ belia-belia Melayu yang berpelajaran Barat, iaitu dengan memberi penerangan pengajaran dan akhlak Islam sebagai ‘the way of life’.

Kelahiran buku tulisan beliau ini pastinya menjadi ‘tamparan’ yang sungguh hebat pada ketika itu dengan latar belakang penulisnya juga yang bukan sebarangan. Sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui juga ialah rumusan oleh Profesor Ahmad Ibrahim dalam buku beliau ini, iaitu:
“Islam tidak perlu lagi diperbaiki sebagaimana sesetengah pendapat Muslim. Ia telah sendirinya lengkap dan cukup sempurna. Yang hendak kita perbaiki ialah sikap atau perhatian kita terhadap agama, kemalasan kita, kelalaian, kesingkatan pandangan.”

Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu menyaksikan kemasukan Undang-Undang Inggeris melalui ‘Charter of Justice’ di Tanah Melayu termasuklah Singapura pada masa itu yang sebahagian daripada negeri-negeri Selat. Selain itu, pewartaan Ordinan Undang-Undang Sivil (The Civil Law Ordinance 1937) yang memperuntukkan secara jelas akan pemakaian undang-undang Inggeris di Tanah Melayu.[12] Kesannya, undang-undang Islam ketika itu telah mengalami kemerosotan sehingga dilihat sangat terpinggir. Sebagai seorang yang kuat keyakinannya kepada cita-cita meletakkan undang-undang dan pentadbiran perundangan Islam pada tempatnya, beliau telah menyebut:

"We should be confident of the superiority of Islamic law because its basis comes from revelation from Allah Who is Wise and All Embracing in His knowledge. As students and practitioners in the law we have seen how many principles of English law, especially in the field of family law, have been amended so that they have nearer to those of Islamic Law. When I was a young lawyer in Singapore in the Maria Hertogh case[13], I see how cruel the English law in that case was. At that time English law gave the right of custody and control over a child to the father. The welfare of the child was not taken into consideration at all. Since then the English has been changed and the welfare of the child has come to be the paramount consideration in the decision of the Court.[14]

Melalui pemerhatian beliau Undang-Undang Inggeris mempunyai kekuatannya tersendiri kerana akan terdapat perubahan dalam Undang-Undang Inggeris itu sendiri yang mengikut keperluan masyarakat dan menurut beliau bahawa perlunya perubahan dalam Undang-Undang Islam selagi mana sesuatu perkara tidak melibatkan prinsip asal dalam Islam yang termaktub dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Aspek undang-undang yang diasaskan melalui Ijtihad perlulah disemak sentiasa agar sentiasa memenuhi tuntutan masa, tempat dan keadaan. Bagi beliau, masih terdapat banyak ruang-ruang untuk mentafsirkan undang-undang dalam mencapai matlamat bersandarkan kepada Hadis mengenai kisah Mu’az Bin Jabal yang ketika itu menjadi gabenor di Yaman.[15]


REFORMASI UNDANG-UNDANG

Dalam memastikan segala agenda untuk meletakkan Undang-Undang Islam agar setaraf dengan Undang-Undang Sivil, beberapa cadangan dan idea telah dikemukakan oleh Professor Ahmad Ibrahim, baik daripada segi idea penubuhan Mahkamah Syari'ah hinggalah kepada penggubalan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hal-ehwal orang-orang Islam di Malaysia. Menariknya, beliau juga telah menggagaskan idea Common Law di Malaysia dalam usaha untuk mengurangkan pengaruh undang-undang Inggeris di Malaysia dan mencadangkan penghapusan secara mutlak (total repeal) Akta Undang-Undang Undang Sivil 1956[16] yang merujuk kepada pemakaian Undang-Undang Inggeris.[17] Ini kerana undang-undang di Malaysia berkembang melalui undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan keputusan-keputusan Hakim. Oleh itu, tidak perlu lagi merujuk kepada Undang-Undang Inggeris untuk mengisi lacuna dalam undang-undang sedia ada sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta 1956.[18]Penghapusan ini jua sekaligus bertujuan untuk mengembalikan keunggulan Undang-Undang Islam itu sendiri. Ini selari dengan Kanun Sivil Mesir 1948 yang membenarkan rujukan undang-undang dibuat kepada pemakaian adat, prinsip Undang-Undang Islam, prinsip Ekuiti dan natural law.[19] Pemakaian adat ini boleh diterima pakai jika amalan itu berdasarkan kepada metodologi penggubalan hukum berlandaskan kepada hukum Syarak. Ini adalah kerana amalan itu juga lahir daripada Ijtihad yang bertujuan untuk memenuhi keperluan keadilan dan sosial semasa.

Beliau juga menggalakkan pelajar-pelajar yang belajar dalam pengajian Undang-Undang Syari’ah untuk belajar mengenai undang-undang Sivil dalam mempersiapkan graduan yang memiliki kesepaduan dalam kedua-dua sistem; sistem yang berteraskan Common Law British dan Undang-Undang Islam, serta mampu menangani masalah yang timbul daripada keduanya. Ini dibuktikan dengan penubuhan Kulliyyah Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)[20] yang menawarkan pengajian kedua-dua subjek Undang-Undang, selari dengan misi dan visi Universiti tersebut iatu ‘untuk mengintegrasikan Undang-Undang Sivil dengan Undang-Undang Islam.’[21]

 
PINDAAN ARTIKEL 121 (1A) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Campur tangan Mahkamah Sivil dalam urusan Undang-Undang Islam masih berlaku walaupun telah diwujudkan bidang kuasa dalam Jadual 9 Senarai II (Senarai Negeri) Perlembagaan Persekutuan. Kekeliruan ini dapat dilihat dalam banyak kes antaranya kes Che Omar Che Soh v Pendakwa Raya[22] yang disifatkan oleh Profesor Ahmad sebagai ‘mengejutkan’. Hakim dalam kes itu memutuskan bahawa perkataan ‘Islam’ dalam Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan yang dimaksudkan hanya merangkumi perkara berhubung dengan upacara dan adat-istiadat sahaja kerana itulah ma’na yang dikehendaki oleh perlembagaan semasa penjajahan British. Professor Ahmad dalam komennya mempersoalkan mengapa Hakim masih terikat dengan penjajah dalam membuat tafsiran sedangkan negara sudah lama mencapai kemerdekaan. Bagi beliau, jelaslah Mahkamah Sivil ‘gagal’ menunaikan tanggungjawabnya dalam menghuraikan undang-undang Islam berdasarkan sumbernya yang asal dan sewajarnya tanggungjawab itu diberi kepada Mahkamah Syari’ah yang lebih berkelayakan mengenai hal tersebut. Hal ini menyebabkan cadangan kepada memasukkan klausa 1A[23] dalam Artikel 121 Perlembagaan Persekutuan yang dilihat dapat mengelakkan berlakunya konflik bidang-kuasa antara kedua-dua Mahkamah Syari’ah dan Sivil pada masa akan datang. Ini sekaligus dapat meluaskan bidang kuasa Mahkamah Syari’ah dan sepatutnya bebas daripada mana-mana campur tangan daripada Mahkamah Sivil.
 

KHOTIMAH

Professor Ahmad Ibrahim mempunyai wawasan yang sangat jelas dalam menentukan hala-tuju proses dan perkembangan Undang-Undang Islam di Malaysia, dan tidak keterlaluan jika dikatakan beliaulah perintis kepada perkembangan pengajian undang-undang di Malaysia, samada Undang-Undang Syariah atau Sivil. Antaranya dibuktikan dengan penulisan beliau dalam makalah-makalah, kertas kerja dan sebagainya sehinggalah mencadangkan beberapa idea yang praktikal untuk menjayakan agenda ini. Beliau juga amat menitik-beratkan usaha untuk memperbaikkan mana-mana sistem dalam kehakiman Undang-Undang Islam, baik daripada segi prosedur dan pentadbiran kehakiman Islam itu sendiri hinggalah kepada ketelitian seseorang Hakim Mahkamah Syari’ah dalam mengeluarkan keputusan agar masyarakat awam akan mematuhi dan menghormati keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Syari’ah, sekaligus dengan sendirinya dapat mengembalikan semula kedudukan Mahkamah Syari’ah ke kedudukan yang unggul dan dihormati oleh semua.


Alhamdulillah.


(AL-Fatihah buat Professor Ahmad Ibrahim)23/11/2014
2.35 p.m.
PT 5372, Taman Desa Anggerik, Nilai.


[RUJUKAN]

[1] Antaranya, Taha Kalu telah menubuhkan suatu badan yang dinamakan Natrah Action Committee (NAC) untuk melancarkan kempen dan mengutip derma daripada orang ramai untuk menanggung kos perbelanjaan perbicaraan mahkamah mengenai hak penjagaan ke atas Natrah.

[2] Natrah ‘In the name of Love’, DS Fatini Yaacob, penerbitan UTM.

[3] Permata PengIslahan Perundangan Islam, Biografi Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad Mohamed Ibrahim, penerbitan Institut Kemajuan Islam Malaysia(IKIM).

[4] (1927) 6 FMSLRM

[5] ‘Memorial Notice: Professor Tan Sri Ahmad Ibrahim’, 1999 3 MLJ 1.

[6] ‘Ahmad Ibrahim and The Islamisation of Law in Malaysia’ dalam kumpulan Monograph on Selected Malay Intellectuals.

[7] Permata PengIslahan Perundangan Islam, Biografi Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad Mohamed Ibrahim, Bab 1, m/s 1.

[8] Diterima masuk ke St John’s College, Universiti Cambridge pada bulan Oktober 1936 semasa beliau berumur 20 tahun.

[9] Dilaporkan oleh Dato’ Abu Zahar Nika Ujang, Permata PengIslahan Perundangan Islam, Biografi Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad Mohamed Ibrahim, Bab 10, m/s: 176.

[10] Buku ini ialah tulisan pertama beliau yang diterbitkan pada November 1948 oleh K.B. Press, Singapura.

[11] Islam at The Crossroad.

[12] Section 2 The Civil Law Ordinance. Selain itu, konsep Binding Precedent juga diperkenalkan dengan pengenalan Undang-Undang Inggeris ini.

[13] [1951] MLJ 64.

[14] Ahmad Mohamed Ibrahim, “Superiority of The Islamic System of Justice’, [1994] 4 IIU Law Journal 1.

[15] Ahmad Mohamed Ibrahim, ‘Towards an Islamic Law for Muslims in Malaysia’, (1985) 12 JMCL, 37, 40.

[16] Seksyen 3 dan Seksyen 5 Akta Undang-Undang Sivil 1956.

[17] Sekatan-Sekatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia,Profesor Ahmad Ibrahim,Al-Ahkam Jilid 4

[18] Ahmad Ibrahim, Common Law di Malaysia, (1989) 1(1) Kanun 3-25.

[19] Permata PengIslahan Perundangan Islam, Biografi Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad Mohamed Ibrahim, Bab 10, m/s 164.

[20] Serentak dengan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa pada 1 Julai 1983.

[21] Permata PengIslahan Perundangan Islam, Biografi Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad Mohamed Ibrahim, Bab 5, m/s 76.

[22] [1982] 2 MLJ 55.

[23] [1989] 2 MLJ xviii.

Saturday, November 01, 2014

PRK Hambar - Pendaftaran Calon MPP Masih Dibuka

Pendaftaran calon MPP yang dijadualkan selama dua hari bermula 30 dan 31 Oktober baru-baru ini dibuka ruang dan kelonggaran oleh Jawatankuasa Induk Pemilihan MPP USIM. Menurut sumber, kekurangan pencalonan dan kehambaran suasana PRK menyebabkan pihak HEP selaku penggerak PRK memberi kebenaran kepada mana-mana mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi calon pada hari penamaan calon, iaitu 5 November 2014, Rabu nanti.


Maklumat itu diperolehi daripada jawapan En. Hazrul Fareeza Harun, salah seorang ahli jawatankuasa penggerak Pemilihan MPP USIM yang membenarkan salah seorang siswi yang meminta kebenaran untuk mendaftar pada hari penamaan calon disebabkan beliau tidak berada di USIM pada hari pendaftaran calon. Perkara ini disahkan apabila kami mendapat satu screenshot WhatsApp yang yang menunjukkan pihak HEP memberi toleransi dan menggalakkan agar pertandingan berlaku di semua fakulti.


Pendaftaran calon semalam menyaksikan seramai 28 orang sahaja mendaftar untuk bertanding MPP, 10 daripadanya merebut kerusi umum dan selebihnya bertanding di kerusi fakulti. Sehingga kini, hanya Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan dan Fakulti Ekonomi & Muamalat sahaja yang mengalami pertandingan masing-masing tiga penjuru dan empat penjuru.

Selain itu, dua orang siswa dan siswi yang cuba mendaftar sebagai MPP dilaporkan gagal mendaftar sebagai calon kerana gagal memenuhi syarat-syarat layak bertanding seperti yang ditetapkan di dalam AUKU.

Friday, October 31, 2014

Pemilihan MPP USIM Hambar

Tamat sahaja tempoh pendaftaran calon pemilihan MPP USIM petang tadi menyaksikan seramai 28 orang mahasiswa mendaftar sebagai calon MPP. Bertanding merebut kerusi umum adalah 10 orang calon, manakala selebihnya mendaftar di kerusi fakulti.

Satu perkara yang mengejutkan berlaku apabila 6 daripada 8 fakulti tidak ada persaingan, dan lebih mendukacitakan apabila Fakulti Syariah & Undang-Undang hanya seorang calon sahaja yang bertanding.

Kecewa dengan suasana PRK yang suram, ramai mahasiswa turut meluahkan perasaan di lama sosial. Salah seorang mantan pimpinan organisasi mahasiswa USIM, Sdr. Amin Suhaimi menyelar tindakan menjadi 'keyboard warrior' tetapi menikus apabila dicabar masuk bertanding dan memperjuangkan idealisme dan prinsip perjuangan masing-masing. Status itu dilihat mendapat perhatian apabila seorang siswa dari SISPRO, Luqman Tarmizi dicabar supaya terus bertanding MPP.Mantan-mantan MPP pula dilihat berdiam diri dan dilihat seolah-olah memerli dalam diam dengan perkara yang berlaku. Nurul Syakirin Ahmad Najid, calon yang memenangi undian terbanyak pada sesi lepas tidak mengeluarkan apa-apa komen berkenaan situasi yang berlaku. Namun kebanyakan mereka juga dilihat bersetuju dengan isu 'keyboard warrior' yang lantang bersuara tetapi tidak berani bertanding sebagai MPP.

PRK 2013 yang lalu menyaksikan seramai 16 calon bertanding merebut kerusi umum dan masing masing fakulti mengalami persaingan merebut dua kerusi kecuali di FPQS, FEM, FPG, dan FPSK.

MPP USIM menawarkan 24 kerusi, 8 daripadanya kerusi umum dan selebihnya kerusi fakulti.

USIMKini

Thursday, September 25, 2014

Yuran Semester - Mahasiswa Ambilan Kedua 'Ditindas'?

Selepas seminggu kemasukan mahasiswa Tahun Satu ambilan kedua, USIMKini mendapat laporan tentang isu yuran yang melibatkan mahasiswa Tahun Satu ambilan kedua ini.

Menurut maklumat yang diterima, mahasiswa Tahun Satu ambilan kedua seramai lebih kurang 300 orang mengadu 'dipaksa' membayar keseluruhan yuran untuk semester pertama, yang berjumlah RM1900 secara keseluruhan pada hari pendaftaran tersebut, 17 September lalu.

Perkara ini dilihat sebagai sesuatu yang mencurigakan apabila warta yang dikeluarkan oleh Jabatan Bendahari membenarkan yuran dibayar sepenuhnya sehingga akhir semester tersebut, dan bukannya pada hari pertama pendaftaran.

Majlis Perwakilan Pelajar ketika dihubungi menjelaskan bahawa mereka tidak mendapat apa-apa maklumat tentang isu yang dihadapi oleh mereka yang terlibat. "Kami langsung tidak tahu menahu tentang perkembangan mahasiswa ambilan kedua. MPP tidak terlibat dengan program hari taaruf mereka. Yang menguruskan keseluruhan program pada hari tersebut adalah Pembimbing Rakan Sebaya (PRU)," jelas Azmil Abu Seman, YDP MPP USIM.

Merujuk kepada surat tawaran yang diterima oleh mahasiswa ambilan kedua ini, jelas dinyatakan supaya mahasiswa yang menerima tawaran supaya melunaskan keseluruhan yuran pengajian pada hari pendaftaran tersebut.

Krew USIMKini masih cuba mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan isu ini.

Wednesday, September 17, 2014

Mansuh Peraturan Bawa Kenderaan Bukan Penyelesaian

Mesyuarat MPP bersama Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (JPPF) dan Timbalan Naib Canselor HEPA baru-baru ini mendapat respon apabila pihak HEP hari ini mengeluarkan sepucuk surat yang membenarkan mahasiswa Tahun 1 dan pelajar Tamhidi untuk membawa kenderaan ke kampus dan Kolej Kediaman masing-masing. Namun demikian, mahasiswa Tahun Satu dan pelajar Tamhidi ambilan seterusnya iaitu pada sesi 2015/2016 masih tidak dibenarkan membawa kenderaan ke kampus dan Kolej Kediaman.

Walaupun perkembangan ini disifatkan MPP sebagai satu berita gembira, namun kebanyakan mahasiswa melihat ianya sekadar untuk merabunkan mata dan meredakan kemarahan mahasiswa Tahun Satu khususnya yang mengalami kesukaran untuk menggunakan perkhidmatan bas seperti yang dilaporkan sebelum ini.

Umum mengetahui bahawa isu bas ini sudah berlanjutan sejak beberapa tahun kebelakangan dan masih juga tidak selesai walaupun sudah beberapa generasi MPP USIM keluar masuk bilik mesyuarat menyuarakan tentang perkara ini. Hakikatnya mahasiswa seolah-olah putus harapan dengan perkhidmatan bas di USIM. MPP pula dilihat seolah-olah berjaya memenangi hati mahasiswa Tahun Satu dengan berjaya mendesak pihak pengurusan universiti memansuhkan peraturan tersebut.

"Kami tak kisah kalau tak nak bagi kami bawa kenderaan pun. Universiti segah USM pun tak benarkan student Tahun 1 bawa kenderaan. Banyak lagi universiti yang kenakan peraturan macam tu. Tapi tak apa lah sebab perkhidmatan bas mereka elok. Tak banyak kena komplen macam kita..." luah salah seorang mahasiswa FST.

Seorang mahasiswa Fakulti Syariah & Undang-undang, ketika ditanya pendapat berkenaan isu ini, beliau menyatakan bahawa sepatutnya MPP meletakkan satu bebanan dan syarat kepada pihak JKPU dan HEP atas keputusan untuk tidak membenarkan mahasiswa Tahun Satu dan pelajar Tamhidi sesi akan datang untuk membawa kenderaan. MPP tidak boleh terus selesa dan senang dengan sepucuk surat yang dianggap beliau sebagai usaha untuk mengaburkan isu utama iaitu kelemahan sistem pengurusan bas di USIM.

Sebagai alternatif, beliau turut mencadangkan agar MPP meminta senarai bas yang digunakan sepenuhnya untuk pengangkutan mahasiswa ke kampus dan kolej kediaman, dan MPP dinasihatkan supaya membentuk satu jawatankuasa untuk menyusun sendiri jadual perjalanan bas dari Kolej Kediaman ke kampus mengikut waktu yang juga ditetapkan oleh jawatankuasa tersebut.Tuesday, September 16, 2014

Yuran LSP - Mahasiswa Bersuara

Kecewa dengan hasil mesyuarat MPP bersama JKPU dan PPT, mahasiswa mula bersuara. Tinjauan USIMKini melihat rata-rata mahasiswa tidak yakin masalah yuran LSP ini akan berjaya diselesaikan dengan baik dan menyenangkan hati kedua-dua belah pihak, terutamanya mahasiswa yang terasa dianiaya dengan kecuaian PPT.

Perkara ini dilihat berpunca dari rekod-rekod pihak pengurusan universiti dalam menyelesaikan masalah pengurusan dan konflik yang melibatkan mahasiswa tidak bertambah baik, malahan kebanyakan masalah itu tetap berulang setiap tahun.

"Sampai bila ingin menyalahkan sistem atas segala isu yang berlaku. Ramai yang sudah muak dengan jawapan yang diberikan. Masalah sistem namun mahasiswa yang terpaksa menanggung bebanan itu." Luah Yang Di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar USIM, Muhammad Azmil Abu Seman. Beliau yang dilihat agak tertekan dengan isu bas yang belum lagi selesai turut mendesak pihak pentadbiran agar dapat membuat perancangan yang teratur, pantas, berintegriti dan sistematik agar isu-isu yang disifatkan sebagai 'lagenda' itu tidak berulang kembali.

"Jangan buat luka yang baru selagi luka yang lama belum sembuh sebaiknya," kata beliau.

Isu ini turut mendapat perhatian pimpinan-pimpinan mahasiswa lain. Mantan Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Siswa/i (JAKSA) Kolej Kediaman 1, Syamil Hafizi Mahzir turut meluahkan rasa kecewa beliau. "Ini sudah masuk kali ketiga dalam masa hanya setengah tahun timbul isu yang melibatkan duit pelajar dan semuanya disebabkan kecuaian pihak pengurusan universiti. Mungkin sekali hampir semua pelajar sekarang ini meragui ketelusan dan kecekapan, malah hilang kepercayaan kepada pihak pengurusan universiti dalam mengendalikan duit pelajar." Beliau turut mengungkitkan kecuaian pihak PPT untuk memaklumkan tentang bayaran penginapan semasa program. Beliau turut menyertakan hashtag seolah-olah menjangka satu demonstrasi mahasiswa sekali lagi sekiranya isu tidak diselesaikan dengan baik.

Exco Kelab Debat USIM, Alif Omar pula mengkritik tentang kelemahan pentadbiran USIM walaupun masih dalam proses pembangunan. Tambahan lagi, USIM mula dikenali oleh masyarakat. "Sekadar minta maaf secara terbuka takkan meredakan kemarahan pelajar." Ujar beliau sambil memohon pihak pentadbiran mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini.

Presiden Syariah & Law Club, Abdul Alem pula menyatakan ada kemungkinan dan kelebihan kepada mahasiswa sekiranya difailkan saman kepada pihak pentadbiran USIM atas kecuaian yang disifatkan keterlaluan.

Timbalan Pengerusi 1 SPP FPQS, Sheikhul Muhaffizurrahman dengan kesal menulis, "Kami mahasiswa/i USIM diajar untuk mempunyai sistem yang kemas sehingga ke kolej kediaman (dalam pengurusan organisasi mahasiswa). Tetapi bagaimana boleh berlaku kepada pihak atasan sedemikian. Jangan disebabkan kelalaian itu menyebabkan mahasiswa/i sudah tidak percayakan jabatan-jabatan di USIM."

Isu yuran LSP yang dimaklumkan secara tiba-tiba selepas empat tahun berlalu berpunca daripada kelalaian dan kecuaian pihak PPT untuk menyerahkan senarai nama pelajar yang menyertai LSP kepada pihak Bendahari selama 4 tahun, yang akhirnya telah dikesan oleh Bahagian Audit Dalam USIM apabila wang sebanyak RM860,785 yang sepatutnya ada, tidak dapat dikesan.

Yuran LSP - Cadangan MPP ditolak

Keputusan mesyuarat MPP bersama JKPU yang diadakan petang semalam dilihat tidak membantu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Pusat Pengajian Teras berikutan caj yang dikenakan untuk penglibatan Program Pengukuhan Bahasa (LSP).

Dua cadangan awal daripada MPP untuk sama ada dihapuskan terus caj yuran LSP atau dikurangkan kadar caj yuran LSP langsung tidak diterima oleh pihak pentadbiran. Menurut maklumat yang diterima, pihak pentadbiran berkeras dengan bayaran itu dan menyifatkan bahawa cadangan untuk dimansuhkan atau dikurangkan itu sebagai tidak logik, dan mahasiswa tetap perlu membayar yuran tersebut walaupun diakui kesalahan makluman itu dari pihak PPT sendiri.

Dalam keadaan terdesak, MPP dilihat cuba memenangi hati mahasiswa apabila tetap menyediakan alternatif lain denan meminta PPT mengemaskini kenyataan di dalam e-Student agar lebih jelas dan mudah untuk difahami. Mereka juga menggesa pihak PPT agar membuat permohonan maaf secara terbuka (mengeluarkan kenyataan maaf di Estudent) kepada para mahasiswa yang terlibat. Ketiga, mencadangkan agar pembayaran caj tersebut boleh dibuat secara beransur-ansur. PPT juga diminta melampirkan hitam putih kos operasi LSP kepada MPP untuk dinilai, dan yang terakhir adalah meminta agar satu sesi dialog bersama PPT diadakan sekiranya perlu.

Sehingga kini, masih belum ada jawapan daripada PPT untuk cadangan alternatif daripada MPP.

USIMKini

Monday, September 15, 2014

Yuran LSP - Mesyuarat Tergempar MPP & JKPU

Berikutan isu yuran penglibatan LSP yang baru dikeluarkan notis oleh Pusat Pengajian Teras, Majlis Perwakilan Pelajar USIM akan mengadakan satu mesyuarat tergempar bersama Naib Canselor, Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad dan Jawatankuasa Pengurusan Universiti bagi mendapatkan penjelasan dan penyelesaian berkaitan isu ini.

Naib Yang Di-Pertua 1 MPP, Azizi Alias (gambar) secara peribadi menyifatkan bahawa notis yang dikeluarkan tersebut tidak masuk akal sama sekali. Beliau bagaimanapun meminta agar mahasiswa bertenang dan menyerahkan hal ini kepada MPP terlebih dahulu.

Maklumat terkini yang diterima oleh pihak USIMKini mengesahkan bahawa mesyuarat tergempar bersama JKPU pada jam 8 pagi, 15 September seperti yang dimaklumkan oleh Saudara Azizi Alias itu dilewatkan hingga jam 6 petang hari yang sama. Walaubagaimanapun, menurut maklumat yang diterima, TNC HEPA, Profesor Dato' Dr. Mohamed Asin Dollah tidak dapat menghadiri mesyuarat tersebut disebabkan beliau masih lagi bercuti. 

Menurut lampiran caj yuran penglibatan pelajar, bayaran yang dikenakan oleh Pusat Pengajian Teras untuk Program Pengukuhan Bahasa tersebut adalah untuk perlu membuat penyediaan bahan dan modul, membayar pembekal dan lain-lain kos berdasarkan kepada jumlah keseluruhan pelajar yang mendaftar bagi setiap sesi kemasukan pelajar baru. .

Yuran LSP - Kelemahan Pengurusan

"Sudahlah buat waktu cuti, tinggal di Kolej Kediaman kena caj penginapan, pergi ALSP, ELSP kena beli buku program, akhirnya kena bayar juga semuanya. Kalau LSP tu jadikan pelajar makin mahir berbahasa, tentu ramai yang dapat lepas MUET lepas LSP. Tapi tak juga..." keluh seorang mahasiswa kepada pihak USIMKini.

Belum pun selesai isu bas yang mendera mahasiswa Tahun Satu, hari ini mahasiswa dikejutkan lagi dengan satu notis tentang bayaran yuran Program Pengukuhan Bahasa (Language Support Programme) yang diwajibkan kepada semua mahasiswa USIM.

Program Pengukuhan Bahasa yang dikelolakan oleh Pusat Pengajian Teras (PPT) sebanyak tiga siri untuk setiap mahasiswa itu dijalankan untuk membiasakan mahasiswa USIM dengan sistem pembelajaran yang menggunapakai Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab sebagai bahasa perantara.

Apa yang mengejutkan mahasiswa adalah notis yang dikeluarkan pada 12 September 2014 tersebut ditujukan kepada semua mahasiswa kemasukan sesi 2010/2011 hingga 2013/2014. Antara kenyataan yang terkandung adalah "program ini mengenakan caj yuran penglibatan ke atas setiap pelajar yang terlibat tanpa mengambil kira status kehadiran pelajar."

Lebih mengejutkan mahasiswa, keputusan mesyuarat yang dikatakan dipersetujui bersama Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) itu sudah dikeluarkan sejak tahun 2011 lagi, namun tidak dimaklumkan walau sepatah pun kepada mahasiswa sebelum ini. Menurut lampiran tersebut, keputusan tersebut antaranya diluluskan oleh Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa pada ketika itu, Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad, dan juga Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Profesor Dato' Dr. Mohamed Asin Dollah.

Mahasiswa yang ditemui rata-rata terkejut dan tidak dapat menerima keputusan ini. Mereka menyifatkan ianya sebagai satu kecuaian dan kelemahan yang besar apabila tidak memaklumkan tentang yuran tersebut lebih awal. Bahkan mahasiswa ambilan 2010/2011 kini sudahpun berada di tahun akhir pengajian dan baru dimaklumkan walaupun sudah lebih tiga tahun berlalu.Notis Yuran LSP: Klik di sini
Caj-Caj Yuran: Klik di sini

USIMKini

Monday, September 08, 2014

Isu Bas Berulang Lagi

Dalam kesibukan dan keterujaan kemasukan pelajar baru dan kemasukan semester baharu, isu-isu yang sentiasa berulang menjadi satu rutin bagi mahasiswa USIM. Hari pertama perkuliahan, sudah kedengaran beberapa mahasiswa mula merungut tentang jadual bas yang tidak konsisten.

Kebanyakan mahasiswa Tahun 1 bekas pelajar Tamhidi USIM meluahkan rasa tidak puas hati dengan perkhidmatan bas yang disediakan. Ketika ditanya oleh krew USIMKini, mereka mengatakan masih mampu bersabar dan mengharapkan yang terbaik daripada Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti USIM (JPPF).

Walaubagaimanapun, mahasiswa Tahun 2 dan ke atas meluahkan rasa kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh JPPF memandangkan isu bas sudah berlarutan dari tahun ke tahun dan tidak pernah selesai.

Majlis Perwakilan Pelajar dilihat mengambil berat dengan luahan mahasiswa dengan meminta mahasiswa yang terlibat untuk mengambil gambar yang berkaitan dan menghantarnya kepada MPP untuk susulan lanjut bersama pihak pentadbiran. Isu bas ini juga dilihat sebagai satu peluang kepada MPP untuk memansuhkan peraturan yang dikenakan oleh pihak pengurusan universiti kepada mahasiswa Tahun 1 yang tidak dibenarkan membawa kenderaan ke kampus.

"Pihak MPP juga akan bertegas dengan keputusan kami untuk membatalkan kembali peraturan tidak membenarkan pelajar Tahun 1 dari membawa kenderaan," respon saudara Azizi Alias, Naib Yang Di-Pertua 1 MPP.

Saudara Azmil Abu Seman, YDP MPP pula memaklumkan bahawa satu mesyuarat bersama MPP, JPPF, dan TNC HEPA pula akan diadakan pada esok hari bagi membincangkan tentang pergerakan bas.

Namun demikian, berdasarkan hasil daripada mesyuarat-mesyuarat sebelumnya yang diadakan oleh MPP bersama pihak pentadbiran sejak beberapa tahun yang lalu tidak menunjukkan satu kesan yang konsisten dan berterusan. Langkah yang diambil seolah-olah hanya meredakan kemarahan mahasiswa untuk satu tempoh masa, dan kemudiannya perkara yang sama berulang lagi.

Hal ini menyebabkan ramai mahasiswa lebih selesa menggunakan kenderaan sendiri berbanding menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh USIM, yang antara objektif pencapaian kualitinya adalah 'menyediakan perkhidmatan dan produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan berdasarkan skop yang diluluskan dengan purata markah melebuhi 60%', namun hakikatnya jauh panggang dari api.

"Buat apa tiap-tiap tahun keluarkan jadual bas berlainan? Kolej Kediaman ada sebanyak itu juga. Waktu kuliah mula jam 8 pagi habis jam 10 malam juga." Luah salah seorang pelajar.

Friday, August 29, 2014

Pembantu Urus Setia Minggu Taaruf Bersedia

Berbaki kurang tiga hari lagi menanti kemasukan mahasiswa Tahun Satu ambilan sesi pengajian 2014/2015, pihak pentadbiran universiti dilihat bertungkus lumus untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan lebih baik untuk menyambut kedatangan mahasiswa Tahun Satu. Kursus Persediaan Pembantu Urus Setia Minggu Pendaftaran Pelajar Baru yang berakhir petang tadi adalah antara persediaan awal bagi Pembantu Urus Setia (PU) dalam menguruskan perjalanan Minggu Taaruf yang akan bermula pada 1 September hingga 4 September nanti.

Kursus yang bermula sejak 28 Ogos itu disertai oleh lebih 160 orang sukarelawan mahasiswa yang diketuai oleh Saudara Ahmad Waqiuddin Wazin bin Abu Bakar (gambar), mahasiswa Tahun Tiga Fakulti Kepimpinan & Pengurusan, sehingga kini dikatakan sudahpun jelas tentang perjalanan keseluruhan Minggu Taaruf.

Beliau ketika diminta mengulas tentang Minggu Taaruf kali ini bagaimanapun mungkin berhadapan dengan beberapa kesukaran disebabkan terdapat banyak perubahan yang berlaku dalam perjalanan tentatif Minggu Taaruf yang tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Walaubagaimanapun, beliau menaruh keyakinan tinggi terhadap rakan-rakan Pembantu Urus Setia yang terlibat dalam menjayakan Minggu Taaruf dengan sempurna. Maklumat-maklumat terkini berkenaan perjalanan Minggu Taaruf antara lain akan disalurkan di dalam Facebook Group yang dikelolakan oleh Majlis Perwakilan Pelajar.

Antara perubahan besar pada mahasiswa ambilan baru kali ini adalah kedudukan Kolej Kediaman untuk mahasiswa Tahun Satu tidak lagi berpusat di Kolej Kediaman 1 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Antara lain, Stadium Tertutup Nilai tidak lagi digunakan sebagai sebahagian daripada tempat utama Minggu Taaruf.

USIMKini
Telus - Berani - Benar 

Tuesday, July 01, 2014

Pelajar Kecewa Bayaran Penginapan Dikenakan Semasa A/ELSP


1 Julai 2014 – Majoriti pelajar tahun 1 yang sedang mengikuti Program Pengukuhan Bahasa untuk Bahasa Inggeris dan Arab (A/ELSP) meluahkan rasa kecewa apabila mengetahui mereka dikehendaki membayar yuran penginapan kolej kediaman semasa program sedang dijalankan. Malah terdapat sebahagian daripada mereka memberontak dan ingin memboikot baki program yang akan dilangsungkan. 


                Perkara ini diketahui semasa taklimat untuk ELSP dijalankan semalam. Pihak jawatankuasa ELSP mengumumkan para pelajar yang menginap di kolej kediaman semasa program A/ELSP perlu membayar kepada pihak fakulti yuran penginapan. Pelajar-pelajar tahun 1 pada tahun ini ditempatkan di Kolej Kediaman 1 dan terdapat sebahagiannya di Kolej Kediaman Sutera Indah dan Kolej Kediaman Nilam Court.

                Ramai pelajar merungut dengan perkara ini kerana mereka tidak dimaklumkan lebih awal tentang yuran ini. Menurut pelajar tahun 1 FST, Muhammad Akmal, beliau hanya mengetahui tentang yuran ini pada hari pertama ELSP, bukan semasa daftar keluar atau daftar LSP di pejabat Kolej Kediaman. Manakala seorang lagi pelajar tahun 1 dari FKP, Siti Hawa memberitahu kepada krew USIMKini mereka dimaklumkan boleh tinggal di kolej kediaman semasa A/ELSP tetapi tidak dimaklumkan mengenai bayaran tersebut ; “setiap bilik di KK1 dapat notis yang kami boleh tinggal semasa A/ELSP dan tidak kena bayaran. Dalam notis tersebut, cuma ditulis kami akan kena bayar kalau tinggal bermula 9/7/2014 iaitu selepas A/ELSP”. 

                Setiap tahun pelajar tahun 1 diwajibkan untuk menyertai A/ELSP pada setiap hujung semester dengan objektif untuk membolehkan para pelajar lebih fasih berbahasa Arab dan mencapai pangkat Band 3 dalam peperiksaan MUET. Pelajar perlu menempuh 3 fasa dan fasa terakhir tahun ini dijalankan terus antara ALSP dan ELSP, berlangsung selama 8 hari berterusan mengambil kira faktor pelajar yang sedang berpuasa. 

                Jika mengikut tahun-tahun sebelum ini, pelajar perlu mengosongkan kolej kediaman semasa A/ELSP dijalankan dengan pindah ke kolej kediaman pada semester seterusnya atau pindah ke rumah sewa sendiri. Namun, pada tahun para pelajar mendapat peluang untuk tinggal di kolej kediaman masing-masing semasa program dijalankan.

                Krew USIMKini sempat menghubungi Pengerusi Jawatankusa Kebajikan Siswa/Siswi (JAKSA) KK1, Syamil Hafizi Mahzir untuk mendapatkan respon beliau tentang perkara ini. Beliau sendiri terkejut dengan berita ini selepas dimaklukan sendiri oleh pelajar tahun 1 dan mengaku baru mengetahui perkara ini ; “Kami JAKSA pun baru tahu tentang perkara ini. Pada mulanya saya amat bersyukur kerana pelajar-pelajar ini boleh tinggal di sini semasa program sebab masih ramai dari mereka masih mencari dan belum masuk ke rumah sewa, tapi tak sangka pula kena bayaran.” Menurut beliau, pihak JAKSA akan merujuk perkara ini kepada pihak HEP dan pengurusan kolej kediaman dalam tempoh terdekat. Beliau respon di facebook beliau ; “Sepatutnya bayaran penginapan kolej kediaman semasa LSP memang dikenakan kepada pelajar tetapi pihak pengurusan asrama telah membuat rayuan kepada JKPU untuk mengecualikan bayaran kepada pelajar yg masih menghuni kolej kediaman semasa LSP. Pihak kami sedang menunggu jawapan daripada pihak JKPU dan HEP utk pengesahan rasmi”.