Wednesday, September 12, 2012

Memo: Agihan Kad Diskaun Siswa 1Malaysia



Perhatian kepada semua pelajar.

Dimaklumkan bahawa Majlis Simbolik Penyerahan Kad Diskaun Siswa 1Malaysia (KADS1M) akan diadakan pada 14 September 2012 (Jumaat) bertempat di Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah bermula jam 11.00 pagi sehingga 1.00 tengah hari.

Majlis ini akan disempurnakan oleh Menteri Mentor USIM, Yang Berhormat Senator Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B).

KADS1M ini dikhususkan untuk pelajar sepenuh masa warganegara sahaja dan sah laku kad ini adalah sepanjang tempoh pengajian mereka. Butiran agihan KADS1M adalah seperti berikut:

Peringkat Pengajian : Tamhidi
Lokasi Agihan : Pejabat Pusat Tamhidi
Urusetia Agihan : Pentadbiran Pusat Tamhidi
Tempoh Agihan : Mulai 21 September 2012 (Jumaat), jam 2.30 petang

Peringkat Pengajian : Sarjana Muda
Lokasi Agihan : Pejabat Fakulti
Urusetia Agihan : Pentadbiran Fakulti
Tempoh Agihan : Mulai 14 September 2012 (Jumaat) jam 3.30 petang

Peringkat Pengajian : Siswazah
Lokasi Agihan : Pejabat Pusat Pengajian Siswazah
Urusetia Agihan : Pentadbiran Pusat Pengajian Siswazah
Tempoh Agihan :  Mulai 14 September 2012 (Jumaat), jam 3.30 petang

Agihan KADS1M untuk kumpulan pelajar Sarjana Muda dan Siswazah Semester Pertama (yang mula mendaftar pada September 2012) akan dibuat sebelum akhir tahun 2012.

Sebarang pertanyaan lanjut tentang KADS1M ini bolehlah diajukan kepada Pentadbiran Fakulti masing-masing atau Unit Penajaan, Kebajikan dan Tatatertib, Bahagian Hal Ehwal Pelajar.


No comments:

Post a Comment